Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Czy aby na pewno badania mówią jasno?

Dodał: Kacper Trzaska,

Technologia produkcji | 2 komentarze

Racnus / Test tubes / StockFreeImages.com

Racnus / Test tubes / StockFreeImages.com

Podczas opracowywania przedmiotowego bardzo często spotyka się wyniki badań stanowiące podstawę analizy konkretnego zagadnienia. Zazwyczaj autor przedstawia problem badawczy, następnie formułuje tezy a w celu ich zweryfikowania przeprowadza wybrane badanie. Analiza wyników stanowi ostatnią część tego typu dokumentów. W takich przypadkach katalogujący zadaje sobie pytania:

 • co stanowi przedmiot główny dokumentu
 • jaka jest intencja autora
 • czy bardziej istotna jest metodologia badania, czy same wyniki
 • który z elementów treści należy wyrazić w charakterystyce przedmiotowej

Przeprowadzając analizę treści dokumentu znajduje się odpowiedzi na postawione pytania. Najczęściej wskazówkę stanowi wstęp, gdzie wyjaśnia się co zawiera dokument. Za przykład niech posłuży niedawno opublikowana pozycja Indeksowanie treści Piotra Malaka (Warszawa, 2012).

We wstępie w części Cel i struktura pracy autor pisze: „Za cel badawczy niniejszej książki postawiono porównanie metod automatycznych i kognitywnych w tworzeniu charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów za pomocą słów kluczowych. Ponadto założono przeprowadzenie badania i oceny możliwości automatycznego generowania słów kluczowych jako reprezentacji treści dokumentów. W badaniach i w powstałej na ich podstawie książce posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodami statystycznymi. Badania własne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego systemu analizy kwantytatywnej tekstów języka polskiego, przy użyciu metod statystycznych do ustalenia i analizy frekwencji wyrażeń językowych w korpusie tekstów”. Ta niewielka część wstępu zawiera istotne, z punktu widzenia katalogującego, informacje:

 • cel – porównanie dwóch metod opracowania rzeczowego z wykorzystaniem słów kluczowych
 • badania – analiza i krytyka piśmiennictwa, metody statystyczne
 • badania własne – autorski system analizy

Dalsza analiza treści wskazuje, że w dokumencie opisano metody badawcze. Posłużyły one jedynie do wykonania analizy, natomiast nie stanowiły przedmiotu głównego dokumentu. W związku z tym informacja o rodzaju a nawet samym fakcie prowadzenia badań nie powinna i nie może być wyrażona w charakterystyce przedmiotowej.

W celu precyzyjnego wyjaśnienia różnic opracowania przedmiotowego dokumentów, w których przedstawiono wykorzystane metody badawcze bądź w których przedstawiono samą metodę i sposób jej realizacji, konieczna jest analiza trzech następujących przypadków:

1. Języki informacyjno-wyszukiwawcze i opracowanie przedmiotowe w 21 w.

Dokument zawiera część teoretyczną wskazanego zagadnienia. Sformułowane problemy badawcze zweryfikowano za pomocą autorskiej metody badań.

Opis przedmiotowy:

650 _4 |a Języki informacyjne

650 _4 |a Opracowanie rzeczowe

2. Języki informacyjno-wyszukiwawcze i opracowanie przedmiotowe w 21 w.

Dokument zawiera przegląd metod badawczych zagadnienia wskazanego w tytule.

650 _4 |a Języki informacyjne |x badanie

650 _4 |a Opracowanie rzeczowe |x badanie

3. Języki informacyjno-wyszukiwawcze i opracowanie przedmiotowe w 21 w.

Dokument zawiera opis jednej metody badawczej zagadnienia wskazanego w tytule

650 _4 |a Języki informacyjne |x badanie |x metody

650 _4 |a Opracowanie rzeczowe |x badanie |x metody

 • Użycie określnika ogólnego |x badanie wskazuje, że dokument stanowi metodologiczną analizę różnych typów badań zagadnienia wyrażonego w temacie
 • Użycie łączne określników |x badanie |x metody wskazuje, że dokument jest metodologiczną analizą jednego typu badania zagadnienia wyrażonego w temacie

Powyżej przedstawiono trzy różne schematy opracowania przedmiotowego dokumentów, w których pojawia się zagadnienie metod badawczych. W pierwszym jako tło przeprowadzonej analizy, w drugim jako jedną z kliku zaprezentowanych, w trzecim jako przedmiot główny dokumentu.

Kiedy stosuje się temat 650 Ankieta?

150 |a Ankieta

450 |a Kwestionariusz

550 |a Ankieterzy

550 |a Wywiad socjologiczny

667 |a s

680 |i po temacie |a Ankieta |i nie stosuje się określników geograficznych

Zasady użycia tematu ogólnego Ankieta są analogiczne jak w przypadku innych metod badawczych.

 • 650 Ankieta /dokument o metodologii przeprowadzania badań z wykorzystaniem ankiety jako narzędzia badawczego/
 • 650 Ankieta |x metody /dokument o metodologii sporządzania kwestionariusza ankiety/
 • 650 Ankieta |x stosowanie |x [dziedzina nauki/życia] /dokument o metodologii przeprowadzania badań ankietowych w zakresie zagadnienia wyrażonego w określniku/

Przykłady:

Podręcznik ankietera : zasady przeprowadzania wywiadów / oprac. Andrzej Boczkowski [et al.]

650 _4 |a Ankieta

650 _4 |a Wywiad socjologiczny

655 _4 |a Podręczniki

Wskazówki do konstrukcji kwestionariusza

650  _4 |a Ankieta |x metody

655  _4 |a Poradniki

Kwestionariusz do badania gwarowych zróżnicowań Polski  / Karol Dejna ; Uniwersytet Łódzki

650 _4 |a Ankieta |x stosowanie |x językoznawstwo

650 _4 |a Język polski |x dialekty i regionalizmy |x badanie |x metody

Obszar badań i grupa badawcza

Częstym przypadkiem są dokumenty, w których część empiryczną stanowią wyniki badań przeprowadzonych na określonym terenie, wśród jednej z kategorii osób. W takiej sytuacji koniecznym staje się wyrażenie tych dwóch elementów w charakterystyce przedmiotowej. Należy pamiętać, że dla dokumentu zawierającego wyniki badań/raport z badań, użycie określnika ogólnego |x badanie po temacie wyrażającym przedmiot badania jest błędem opracowania.

Przykłady:

Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik

650 _4 |a Młodzież |x zdrowotność |z Polska |y od 2001 r.

650 _4 |a Zachowania zdrowotne |z Polska |y od 2001 r.

651 _4 |aŁódź (woj. łódzkie)|x zdrowotność |y od 2001 r.

Przestrzenne zróżnicowania bezrobocia w województwie mazowieckim / Jakub Cichosz

650 _4 |a Bezrobocie |x socjologia |z Polska |y od 2001 r.

650 _4 |a Rynek pracy |x socjologia |z Polska |y od 2001 r.

651 _4 |a Mazowieckie, województwo (od 1999) |x bezrobocie

655 _4 |a Dane statystyczne

Metodologia badania określonej grupy osób

W sytuacji gdy dokument jest opracowaniem metodologicznym jednej bądź kilku metod badania określonej grupy osób, wówczas należy w charakterystyce przedmiotowej tę kategorię osób wyrazić stosując odpowiednio po niej określnik |x badanie lub konstrukcję określników |x badanie |x metody.

Przykłady:

Z badań nad mechanizmami pozytywnych ustosunkowań interpersonalnych / Jerzy Karyłowski

650 _4 |a Młodzież |x psychologia |x badanie

650 _4 |a Uczucia |x psychologia |x badanie

Metoda testów umysłowych i jej wartość naukowa : z podaniem niektórych najnowszych testów […] / J. Joteyko

650 _4 |a Dziecko |x psychologia |x badanie |x metody

650 _4 |a Testy psychologiczne

2 komentarzy

 1. Maria Bereśniewicz 21-12-2012 16:03

  Cytat: „cel – porównanie dwóch metod opracowania przedmiotowego z wykorzystaniem słów kluczowych”. To brzmi inspirująco. Warto rozwinąć tę myśl. Ale może chodzi tylko o opracowanie rzeczowe?

 2. Kacper Trzaska 21-12-2012 16:13

  Pani Mario,
  zgadza się. Autorowi chodziło o opracowanie rzeczowe.

  Z pozdrowieniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>