Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Cechy szczególne? Posiadam! : wprowadzenie do kategorii osób

Dodał: Kacper Trzaska,

Surowce | 1 komentarz

Joe Shlabotnik, Lego people

Joe Shlabotnik, Lego people, http://www.flickr.com/photos/40646519@N00/305410323/

W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących kategorie osób.  Za podstawę wyodrębnienia przyjęto:

 • posiadanie cechy istotnej społecznie, która wyraźnie wyróżnia daną grupę

  1. występowanie podobnej sytuacji życiowej w obrębie danej grupy

  2. cechy demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny) charakterystyczne dla konkretnej grupy społecznej

  Tematy wyrażające kategorie osób zazwyczaj przyjmują postać rzeczownika w l. p. bądź l. mn.  W zależności od cech danej kategorii osób, może ona dzielić się na węższe.

  Wśród cech demograficznych/socjologicznych będących główną osią podziału na kategorie osób w JHP BN należy wymienić:

  1. status społeczny (np. Intelektualiści, Żebracy, Mieszczaństwo, Celebryci)

  2. zawód (np. Bibliotekarze, Rolnicy, Pracownicy domowi, Rzecznicy patentowi)zawód związany ze sztuką/działalnością artystyczną – przy tym typie kategorii osób do tematu zawsze dodawana jest cecha językowo-etniczna (np. Artyści polscy, Piosenkarze francuscy, Reżyserzy chińscy)

  3. poziom wykształcenia (np. Absolwenci szkół średnich, Studenci zagraniczni, Uczniowie gimnazjów)

  4. chorzy – podstawą podziału jest nazwa choroby (np. Chorzy na AIDS, Epileptycy, Chorzy z chorobą Alzheimera)

  Wśród tematów dla których nie zostało przewidziane utworzenie odpowiednich kategorii osób warto wymienić:

  • Policja, Milicja, Służba zagraniczna, Macierzyństwo, Ojcostwo

  Do grupy tematów, które nie są traktowane jako kategorie osób i otrzymują hasło korporatywne zaliczają się nazwy wszystkich zakonów i związków wyznaniowych.

  Przykłady określników stosowanych po tematach wyrażających kategorię osób:

  Określnik – socjologia po temacie wyrażającym kategorię osób jest stosowany przy indeksowaniu opracowań opisujących różnorodne konteksty socjologiczne dotyczące danego tematu oraz badania i wyniki badań socjologicznych.

  Określnik – psychologia po temacie wyrażającym kategorię osób jest stosowany przy indeksowaniu opracowań opisujących różnorodne konteksty psychologiczne dotyczące danego tematu, najczęściej zagadnienia związane z genezą zachowań i postaw opisywanej grupy społecznej

  Określnik – jakość życia po temacie wyrażającym kategorię osób jest stosowany przy indeksowaniu opracowań opisujących standardy życia, warunki egzystencji i potrzeby życiowe.

  Określnik – zdrowotność po temacie wyrażającym kategorię osób stosowany jest przy indeksowaniu prac omawiających zagadnienia związane z kondycją zdrowotną, stanem zdrowia i występowaniem poszczególnych chorób u odpowiednich grup osób.

  Określnik – egzaminy zawodowe jest stosowany wyłącznie po nazwach zawodów. Hasłami typu [Nazwa zawodu] – egzaminy zawodowe indeksowane są pozycje omawiające: normatywne elementy przeprowadzanych egzaminów zawodowych, wymagania stawiane osobom przystępującym do egzaminów , materiały metodyczne dla egzaminatorów i osób przystępujących do egzaminów zawodowych

  Określnik – biografie nie jest stosowany po tematach wyrażających kategorie osób, klasy i  warstwy społeczne (np. Arystokracja, Chłopi, Szlachta) oraz po hasłach etnicznych oraz [nazwa narodowości] za granicą, Kobieta, Dziecko, Mężczyzna, Młodzież , Ludzie starzy i po określnikach: – absolwenci i – pracownicy. Określnik – biografie stosuje się po hasłach korporatywnych i geograficznych oraz po tematach Służba zagraniczna, Wojsko, Policja, Ideologia (i nazwach poszczególnych ideologii), Ruchy społeczne (i po tematach do nich węższych), Feminizm oraz po nazwach wydarzeń historycznych. Funkcję określnika –biografie przejmują tematy formalne:  Biografie i Słowniki biograficzne zapisywane w polu 655.

   

  Szanowni Państwo, to tylko krótkie wprowadzenie do obszernego tematu. Liczę na komentarze i sugestie, dzięki którym dyskusja na forum mogłaby zmierzać w kierunku najbardziej Państwa interesującym.

   

  Jeden komentarz

  1. Pingback: sobotni [57] | pulowerek.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>